Film: Ropáci
Host: Jan Svěrák

Film:
Co děláme
v temnotách

Divadlo:
Reforma

Stand Up:
Underground Comedy

Koncert:
13PM Unplugged

Čáslav

22. srpna
Klub Gumárna

Užij si léto s mockumentem Promítáme již letos!

Chci vědět víc

Mock… co?

Termín mockumentary vychází z anglických slov mock (falešný) a documentary (dokumentární). Je to žánr, který balancuje na pomezí a úmyslně stírá hranice mezi fikcí a dokumentem. Mockumenty zobrazují smyšlené události a prezentují je jako skutečné, čímž zpochybňují zobrazení reality v dokumentárních filmech. Podvratné zobrazení skutečnosti v mockumentech vede diváka ke kritickému zhodnocení toho, jak média pracují s realitou.

To slyším poprvé. Co na festivalu uvidím?

MockUp představí zahraniční i české mockumenty v několika tematicky zaměřených sekcích. Naším cílem je vytvořit platformu, kde budeme prezentovat nejen mockumentární snímky, ale podpoříme i jiné okrajové formy umění, které se věnují současným společenským tématem a zábavnou formou nabádají diváky zamyslet se a klást si otázky (a tím nemyslíme “Kdy ten film konečně skončí?”).

Takže se i něco dozvím?

Jasně! Informace jsou dnes hlavní komoditou a nástrojem moci, proto je důležité naučit se orientovat v informačních tocích a prověřovat jejich věrohodnost. Mockument chceme využít jako prostředek pro otevření diskuse nad těmito tématy, a to nejen pomocí filmových projekcí, ale i doprovodného programu a workshopů pro veřejnost.

Filmové
projekce

Výběr těch nejzajímavějších celovečerních a krátkých mockumentů z celého světa

Pofilmové
debaty

Diskuze s hosty a odborníky na tematiku ve filmech jako i debaty o stěžejních problémech současnosti

Doprovodný
program

Divadelní představení, stand up comedy, koncerty, přednášky, chill out zóna a další akce

#mockupfestival

Podporují nás